top of page

Rodents Boarding - Pension pour rongeurs

For your mouses, rabbits and guinea pigs Pour vos lapins, souris et...

  • 24 hours
  • from 18,40€/Day
  • Berdorf

Service Description

Prices : - 50% off the price for the 2nd, 3rd,.. Dog from the same family - 50% op den Tarif vum 2ten, 3ten Familien member - 50% sur le tarif de base pour le 2ième, 3ième membre de la même famille >15 Days: 18,40€ per day 10>15 Days: 20,90€ per day 1 > 5 Day(s): 24,90€ per day Op kléng oder grouss t'Muppecrèche ass fir Iech do! Matt vill Erfarung wëssen mir genau wéi mer ons em äert kléngt Gedéiesch këmmeren musse. Si hunn en getrennten Openthalt wou si roueg an genuch Auslaf (bannen an baussen) hunn an si relax hiren Openthalt an der Muppecrèche genéissen kennen.


Contact Details

  • Um Wues, Berdorf, Luxembourg

    +352621674593

    muppecreche@gmail.com

bottom of page